سختی گیر

شرکت اطلس اب سازنده سختی گیر رزینی املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند.

بیشتر ...

سختی گیر

عموماً 75٪ آبهای طبیعت از نوع سخت می‌باشد، شما می‌توانید با نصب دستگاه سختی‌گیر شرکت اطلس آب، مطمئن گردید که سختی آب تا حد مورد نظر و طراحی شده کاهش یافته است.

بیشتر ...

سختی گیر

شرکت اطلس اب سازنده سختی گیر رزینی املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند.

بیشتر ...

سختی گیر

عموماً 75٪ آبهای طبیعت از نوع سخت می‌باشد، شما می‌توانید با نصب دستگاه سختی‌گیر شرکت اطلس آب، مطمئن گردید که سختی آب تا حد مورد نظر و طراحی شده کاهش یافته است.

بیشتر ...