ممبران دستگاه تصفیه اب

ممبران-Membrane غشاء معمولاً از استات سلولز، پلی آمید و پلی فنیل اکسید ساخته می شود و دارای منافذ بی نهایت ریز (کمتر ازm μ 0.001) می باشد. این منافذ بی نهایت ریز در مقایسه،
دستگاه تصفیه اب

بیشتر ...

ممبران دستگاه تصفیه اب

ممبران-Membrane غشاء معمولاً از استات سلولز، پلی آمید و پلی فنیل اکسید ساخته می شود و دارای منافذ بی نهایت ریز (کمتر ازm μ 0.001) می باشد. این منافذ بی نهایت ریز در مقایسه،
دستگاه تصفیه اب

بیشتر ...