فروش ازن ژنراتور

این ترکیب یک اسید کننده قوی بوده و بسیار قوی تر از اسید هیپوکلرو (ماده موثر گندزدایی کلر در آب) میباشد. حلالیت ازن در آب 12 مرتبه کمتر از حلالیت کلر بوده و محلول آبی آن نیز ناپایدار میباشد. باتوجه به ناپایداری گاز ازن، باید در محل مصرف نیز زمان مصرف تولید شود و نمیتوان آنرا مثل کلر ذخیره نمود. فروش ازن ژنراتور, گندزدایی اب با ازن ژنراتور,ارایه دهنده ازن ژنراتور,اطلس اب فروشنده دستگاه ازن ژنراتور,خواص ارنژنراتور,بهترین ارایه دهنده ازن ژنراتور

محصولات مرتبط

فیلتر شنی/فیلترشنی ثقلی/فیلترشنی/

فروش Membrane ممبران

فروش فیلترهای FRP

تصفیه اب خانگی