تصفیه اب

شرکت اطلس اب کیمیا پالایش با در اختیار داشتن نیروهای کارآزموده و متخصص در طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات مربوط به تصفیه آب دریا و با انگیزه بهره مند ساختن مردم مناطق محروم

بیشتر ...

فیلتر کربنی

فیلتر کربنی ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش به منظور حذف طعم، بو، رنگ، BOD،COD ، مواد آلی و کلر آزاد مورد استفاده قرار میگیرد. کربن فعال مواد آلی موجود در آب

بیشتر ...

دیونایزر

شرکت اطلس اب کیمیا پالایش سازنده دستگاه های دیونایزرآب مقطر گیری (آب بدون املاح) (DEIONIZER)جهت تصفیه اب های صنعتی

بیشتر ...

دی ایتور

برای جلوگیری از واکنشهای ناخواسته در فرآیند و آسیب به دستگاه‌ها، حذف گازهای محلول در آب امری لازم و در بعضی از موارد حیاتی می‌باشد.

بیشتر ...

فیلتر شنی تحت فشار

فیلترشنی ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش جهت تصفیه فیزیکی آبهای سطحی (رودخانه‌ها یا چاهها)، آب استخر، حذف رنگها، آب برگشتی برجهای خنک کن، فیلتراسیون نهایی فاضلابهای صنعتی

بیشتر ...

سیکلون

هیدروسیکلونهای ساخت شرکت اطلس آب جهت حذف ذرات شن و ماسه تا Micron20 از آب چاهها، رودخانه‌ها و آبهای سطحی بدون نیاز به برق و با افت فشار ناچیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر ...

دستگاه تصفیه آب صنعتی

شرکت اطلس اب سازنده دستگاه تصفیه اب صنعتی ونیمه صنعتیدستگاه تصفیه اب صنعتی  تصفیه آب صنعتی ؛ به دستگاه تصفیه آبی گفته میشه که برای مصارف مختلف استفاده شده و بر اساس نیاز ، در ظرفیت ها و آنالیزهای مختلفا انواع تصفیه اب تولید می شود 
 
 
 
 
 

بیشتر ...

تصفیه اب

شرکت اطلس اب کیمیا پالایش با در اختیار داشتن نیروهای کارآزموده و متخصص در طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات مربوط به تصفیه آب دریا و با انگیزه بهره مند ساختن مردم مناطق محروم

بیشتر ...

فیلتر کربنی

فیلتر کربنی ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش به منظور حذف طعم، بو، رنگ، BOD،COD ، مواد آلی و کلر آزاد مورد استفاده قرار میگیرد. کربن فعال مواد آلی موجود در آب

بیشتر ...

دیونایزر

شرکت اطلس اب کیمیا پالایش سازنده دستگاه های دیونایزرآب مقطر گیری (آب بدون املاح) (DEIONIZER)جهت تصفیه اب های صنعتی

بیشتر ...

دی ایتور

برای جلوگیری از واکنشهای ناخواسته در فرآیند و آسیب به دستگاه‌ها، حذف گازهای محلول در آب امری لازم و در بعضی از موارد حیاتی می‌باشد.

بیشتر ...

فیلتر شنی تحت فشار

فیلترشنی ساخت شرکت اطلس اب کیمیا پالایش جهت تصفیه فیزیکی آبهای سطحی (رودخانه‌ها یا چاهها)، آب استخر، حذف رنگها، آب برگشتی برجهای خنک کن، فیلتراسیون نهایی فاضلابهای صنعتی

بیشتر ...

سیکلون

هیدروسیکلونهای ساخت شرکت اطلس آب جهت حذف ذرات شن و ماسه تا Micron20 از آب چاهها، رودخانه‌ها و آبهای سطحی بدون نیاز به برق و با افت فشار ناچیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر ...

دستگاه تصفیه آب صنعتی

شرکت اطلس اب سازنده دستگاه تصفیه اب صنعتی ونیمه صنعتیدستگاه تصفیه اب صنعتی  تصفیه آب صنعتی ؛ به دستگاه تصفیه آبی گفته میشه که برای مصارف مختلف استفاده شده و بر اساس نیاز ، در ظرفیت ها و آنالیزهای مختلفا انواع تصفیه اب تولید می شود 
 
 
 
 
 

بیشتر ...