سیستم چربی گیرAPI

جدا کننده‌های ثقلی ( چربی گیر های ثقلی ) معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر امولسیون بکار می‌روند. از نظر تئوری فرآیند جداسازی در چربی گیر های ثقلی بوسیله قانون

بیشتر ...

سیستم چربی گیرAPI

جدا کننده‌های ثقلی ( چربی گیر های ثقلی ) معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر امولسیون بکار می‌روند. از نظر تئوری فرآیند جداسازی در چربی گیر های ثقلی بوسیله قانون

بیشتر ...