هیدروسیکلون

هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع است. هیدروسیکلون با بهره‌گیری از انرژی دینامیکی، براساس اختلاف وزن مخصوص ذرات معلق در آب، به علاوه

بیشتر ...

هیدروسیکلون

هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع است. هیدروسیکلون با بهره‌گیری از انرژی دینامیکی، براساس اختلاف وزن مخصوص ذرات معلق در آب، به علاوه

بیشتر ...