تصفیه فاضلاب به روشIGF

تصفیه فاضلاب به روشIGF در مجموعه‌ای از فرآیندهای موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پدیده تشکیل هیدارت‌های هیدروکربن ممکن است بوجود آید که می‌تواند باعث گرفتگی خطوط لوله و دستگاه‌ها شده و سبب عوارضی چون انفجار در پشت شیرهای کنترل ‌گردد.

بیشتر ...

تصفیه فاضلاب به روشIGF

تصفیه فاضلاب به روشIGF در مجموعه‌ای از فرآیندهای موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پدیده تشکیل هیدارت‌های هیدروکربن ممکن است بوجود آید که می‌تواند باعث گرفتگی خطوط لوله و دستگاه‌ها شده و سبب عوارضی چون انفجار در پشت شیرهای کنترل ‌گردد.

بیشتر ...