زلال سازی

کلیات فرایند ته نشینی را می توان از نظر محل استقرار نسبت به سایر واحد ها به سه نوع تقسیم کرد : الف- ته نشینی اولیه ب- ته نشینی میانی ج- ته نشینی نهایی هدف از ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب،

بیشتر ...

فیلتراسیون اب

 حذف کدورت اب با فیلتر شنی:

کدورت پدیده ای است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند.و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد.کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود

 

 

بیشتر ...

اب برج خنک کن

چرا آب ماده ای منحصر بفرد است

اكثر فرآیند های تولیدی صنعتی جهت بهره برداری صحیح وافزایش بازده نیازمند سیستم برجهای خنك كننده هستند.پالایشگاه ها, كارخانجات فولاد, صنایع پتروشیمی,كار خا نجات تولیدی شیمیایی ونیروگاه های تولیدبرق,جهت پیشبرد اهداف خود 

بیشتر ...

زلال سازی

کلیات فرایند ته نشینی را می توان از نظر محل استقرار نسبت به سایر واحد ها به سه نوع تقسیم کرد : الف- ته نشینی اولیه ب- ته نشینی میانی ج- ته نشینی نهایی هدف از ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب،

بیشتر ...

فیلتراسیون اب

 حذف کدورت اب با فیلتر شنی:

کدورت پدیده ای است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند.و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد.کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود

 

 

بیشتر ...

اب برج خنک کن

چرا آب ماده ای منحصر بفرد است

اكثر فرآیند های تولیدی صنعتی جهت بهره برداری صحیح وافزایش بازده نیازمند سیستم برجهای خنك كننده هستند.پالایشگاه ها, كارخانجات فولاد, صنایع پتروشیمی,كار خا نجات تولیدی شیمیایی ونیروگاه های تولیدبرق,جهت پیشبرد اهداف خود 

بیشتر ...