تصفیه اب

حالت بی مزگی دارد و گوارا نیست. مناسب ترین درجه حرارت برای آب بین 12-8 درجه سانتی گراد می باشد. 2-رنگ:آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و درعمق زیاد، رنگ آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد. چنان چه آبی دارای نمک های آهن باشد رنگ آن متمایل به قرمز، اگر دارای نمکهای منگنز باشد رنگ قهوه ای متمایل به سیاه دارد. زردی آب نشانه وجود ترکیبات گیاهی و اسیدهای آلی یا وجود خاک رس می باشد و سبزی آب نشانه وجود گیاهانی از قبیل جلبک ها است. 3-کدورت: کدورت آب اغلب بدلیل وجود مواد معلق و کلوئیدی در آن است. کدورت زیاد آب باعث میشود که گندزدایی آب تاثیر چندانی نداشته و باکتریها در آن رشد کنند. همچنین کلر بیشتری برای ضدعفونی کردن باید مصرف گردد. بنابراین هرچه کدورت آب پائین تر باشد بهتر است. 4-بو: آب آشامیدنی باید بدون بو باشد. بوی آب عمدتا مربوط به وجود مواد آلی می باشد. بعضی از بوها بدلیل آلودگی صنعتی است و بعضی دیگر بعلت افزایش فعالیت بیولوژیکی است مانند هنگامی که آب در منابع توزیع باقی می ماند که تولید بو میکند. 5- مزه: از نظر طعم، آبهای آشامیدنی نباید بی مزه باشد. وجود املاح مختلف چون آهن، منگنز، نمک، کربنات و انیدرید کربنیک در آبهای مختلف مزه های گوناگونانی را به آب میدهند که گاهی مطوبوع و زمانی ناخوشایند است. در بین مزه هایی که منشاء آلودگی می باشند میتوان آنهایی را که در اثر تغییرات مواد آلی گیاهی و حیوانی حاصل شده و در آبهای زیرزمینی وجود دارند نام برد. همچنین نفوذ مواد مختلف شیمیایی درزمین و شبکه های لوله کشی در هنگام عملیات لوله گذاری و تعمیرات آن ایجاد مزه های مربوطه را می نماید. گاهی اوقات ضدعفونی آب با کلر نیز میتواند ایجاد ترکیبات کلره و نتیجتا مزه بد آب را بنماید. آب با سختی خیلی کم، حات بی مزگی ناخوشایندی را میدهد. شوری آب نشانه وجود نمک خوراکی و تلخی آن دلیل زیادی ترکیبات منیزیم میباشد. آب های قلیایی مزه آب صابون دران در حالی که آبهای اسیدی ترش مزه هستند. وجود زیاد نمک های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس میکنند. در حالی که مزه گندیدگی آب بعلت آلودگی های آلی آن است که ممکن است همراه با میکروبهای بیماری زا نیز باشد. شرکت اطلس اب سازنده دستگاه تصفیه اب صنعتی ,تصفیه اب, تصفیه اب خانگی, اب شرین کن صنعتی ,تصفیه اب نیمه صنعتی وحذف کدورت اب

محصولات مرتبط

سیستم تصفیه آب

اسمز معکوس

نانو فیلتراسیون

سختی گیر