پکیج تصفیه فاضلاب

 
  
 یکی از مهمترین موارد استفاده از آب خروجی در پکیج تصفیه فاضلاب , تامین آب فلاش تانک ها , تامین آب و آبیاری فضای سبز هتل.استفاده مجدد در چرخه صنعت. آپارتمانها و بیمارستان ها  صنایع وسایر موارد میباشد .
ساخت بیمارستانهای .کمپ های اقامتی بزرگ تروهتل ها از دیگر نیازهای این توسعه جمعیت می باشد. بحران هایی که در صورت عدم چاره اندیشی در آینده، بشریت با آن روبرو خواهد بود و ... خواهد بود.
 
به این منظور اکثرشرکتهای فعال در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و همچنینشرکت اطلس اب از سالهای پیش اقدام به طراحی.ساخت وراه اندازی.پکیج تصفیه فاضلاب درجهت بازیافت بخشی از آب مصرفی مورد نیاز در کشور نمودند. پساب خروجی از این پکیج تصفیه فاضلاب دارای کیفیت لازم استفاده جهت در آبیاری فضای سبزوچرخه بازگشت  اب به صنعت خواهد بود.
در پکیج تصفیه فاضلاب روش متداول تصفیه فاضلاب، استفاده از لجن فعال درون فاضلاب می باشد. با توجه به اینکه کاربری این روش ها آسان تر و کیفیت  پساب خروجی اب بهتراز سایر موارد می باشد، این روش بر سایر روشهای تصفیه فاضلاب ترجیح داده می شود.
مهم ترین پارامترپکیج تصفیه فاضلاببه روش لجن فعال عدم تولید بوی نامطبوع کربری اسان ونگهداری در سیستم می باشد.
علیرغم مصرف انرژی کمتر، اشغال فضای خیلی کم،امکان جابجایی در صورت نیاز. استفاده از روش های تصفیه لجن فعال را بر سایر روش ها برتری می بخشد.
 شرکت اطلس اب با توجه به سوابق کاری واجرایی به عنوان یکی ازچندین  شرکت ها در زمینه تصفیه فاضلاب بیمارستانی تصفیه فاضلاب بهداشتی .تصفیه فاضلاب صنعتی. تصفیه پساب بیمارستان ها در ایران می باشد"
 انواع روش های متداول تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن فعا
1- روش هوادهی گسترده :EAAS (Extended Aeration Activated Sludge)
2- روش راکتورهای ناپیوسته متوالی: SBR (Sequencing batch Reactor)
3- روش رشد چسبیده: IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge)
فاضلاب های تولیدی عملا"به دو بخش تقسیم می شوندبخش اول فاضلابهای بیوشیمیایی هستند که اجزاء تشکیل دهنده آنهارا عمدتاً مواد آلی تجزیه پذیر تشکیل میدهندودسته دوم فاضلاب هاازنوع شیمیایی هستند که اجزاء تشکیل دهنده آنهارا مواد شیمیایی تجزیه ناپذیر تشکیل میدهند.تولید فاضلابهای بیوشیمیایی عمدتاً صنایع غذایی، دامداری ها، فاضلابهای انسانی، آشپزخانه و رستورانهاوهتل هاسایرصنایع ومواردمی باشند.منابع تولیدفاضلابهای شیمیایی راعمدتاً صنایع شیمیایی، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، صنایع نساجی، صنایع فولاد، صنایع سیمان و کاشی سازی ها و سایرصنایع تشکیل می دهند.
شرکت اطلس اب بعنوان یکی از چندشرکت درصنعت آب وفاضلاب قادر است انواع پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیتهای 5 تا 300 متر مکعب در روز را در کارخانه مجهز به تجهیزات طراحی وساخت خودتولید نماید. جنس دیواره و کف پکیج تصفیه فاضلاب از ناودانی یا قوطی های با ضخامت بالاوهمچنین از ورق هاباالیاژst37 فولادی که ضخامت ورق های دیواره 6 و8و 10 میلیمترو ضخامت ورق های کف 8 تا 100 میلیمتر صاف می باشد.
درون پکیج تصفیه فاضلاب ساخته شده شرکت اطلس اب پس از سند بلاست کاریباپوشش رنگ زینگ ریچ اپوکسی باضخامت 180 میکرون و لایه خارجی  ان دارای پوشش رنگ  پلی اورتان همراه با رنگ روغنی کامل خواهد بود.
در صورت درخواست کارفرمایان، این شرکت قادر به استفاده از مواد پلی اتیلن دوجداره و فایبرگلاس در ساخت مخازن پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.
الکتروپمپ ها، بلوئرهای هوا، پکیج های تزریق مواد شیمیایی ، تابلوهای برق، دیفیوزرهای هواده و سایرملزومات مصرفی درساخت پکیج تصفیه فاضلاب ازمعتبرترین اجناس تولید کشور ویا خارجی نظیر لوارا، آرزن، ای پی دی ام، سایدچنل، لانگ تک، اتاترون، زیمنس، اشنایدر،  پاساوانت خواهد بود.
از مهمترین کاربردهای پکیج تصفیه فاضلابتولیدی شرکت اطلس اب می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به منظور تصفیه فاضلاب بیمارستان
2- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع مسکونی واقامتی
3- پکیج پلی اتیلن یا فلزی تصفیه فاضلاب کارخانجات صنعتی
4- پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی. صنعتی 
5- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کشتارگاه
6- پکیج تصفیه فاضلاب انسانی کمپ کارگری
7- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی پالایشگاه
8- پکیج تصفیه فاضلاب  بهداشتی هتل
9- پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی 
10- پکیج تصفیه فاضلاب فلزی
11-پکیج تصفیه فاضلاب  پیش ساخته 
12-پکیج تصفیه فاضلاب جهت استفاده مجدد اب اب کارواش
13- پکیج تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی
14-پکیج تصفیه فاضلاب  صنایع کاغذ سازی 
15-پکیج تصفیه فاضلاب  صنایع نساجی 
و سایر صنایع اشاره نمود.
هدف از تصفیه فاضلاب چه می باشد؟
تام    1-شرایط بهداشتی برای زندگی مردم 2- پاک نگهداری محیط زیست 3- بازیافت تصفیه فاضلاب 4-تولید کود طبیعی 5-تولید انرژی6-برگشت فاضلاب به چرخه طبیعت
 مراحل تصفیه کردن فاضلاب به ترتیب زیرمی باشد؟
درمرحله اول(تصفیه مقدماتی): شامل است بر تصفیه  فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن  ودفع لجن.
 مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه فاضلاب زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه زیستی با استفاده باکتر های  هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.
 مرحله سوم (تصفیه پیشرفته و یا تصفیه نهایی ): شامل است بر زلال سازی و کاربرد یک یا چند روش از روشهای تصفیه تکمیلی زیر است :
فرایند نیترات زدایی
گذراندن فاضلاب از فیلتر شنی 
 نمک زدایی باروش تعویض یونی
 روش اسمزی معکوس
1: گندزدایی :فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب ) ، فرایندی است اجباری و باید در هر حالتی که تصفیه خانه طرح شده  باشد با پکیج تزریق کلر اجرا  می گردد.
 2 : در صورتی  که تمام تاسیسات یک دستگاه تصفیه فاضلاب به درستی کار کنند، می توان در مرحله ی دوم تصفیه آلودگی فاضلاب را 90 تا 98 درصد کاهش داد و این کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منبع های طبیعی آب حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است. ولی در صورتی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضاهای سبز درون شهرها استفاده کنیم یکتصفیه پیشرفته که مرحله ی سوم را تشکیل دهد لازم می باشد.
 نکته3: ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان 60 تا 80 درصد انتخاب نمود. در مقابل ممکن  است حدود 10 تا 30درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود.
4 : در طراحی انواع تصفیه خانه ی فاضلاب و محاسبه مدت زمان توقف فضلاب در آنها ، باید نوسان های تولید فاضلاب در شهر نیز مورد توجه قرار داد.
 انواع و شرایط فاضلاب ها
فا  فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater) خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرهامتغیراست. رنگ فاضلاب - رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری ، فاضلاب کهنه : تیره و سیاه ) بوی فاضلاب- ناشی از گازهایمی باشد که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آیند . بویفاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می باشد.(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهمترین گازی می باشد که از کازباکتری های هوازی تولید می شود.) درجه ی اسیدی - فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند . با شروع عمل گندیدگی درجه ی اسیدی فاضلاب کاهش می یابد. ( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن) دمای فاضلاب-  به علت فعالیت باکتری های آن میباشد، درجه ی گرمای فاضلاب  معمولا بیشتر از درجه ی گرمای آب در همان محیط است . مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.11 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد.، که نزدیک به نیمی از آنرا موادآلی و بقیه آنرا مواد معدنی تشکیل می دهد. وزن مخصوص فاضلاب – در حدود 0.999 تن بر متر مکعب می باشد.
فاضلاب صنعتی (Industrial  wastewater) خواص فاضلابصنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده کارخانه دارد. مهمترین روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی عبارتند از پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، نصب دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب خانگی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی، دستگاه تصفیه فاضلابهتل، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان، پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج فلزی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش لجن  فعال
بلوئرهای  هوا ساز مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتیشرکت اطلس اب  عمداتا"متعلق به کشور انگلیس و یامشابه آن در سایر  کشورهای اروپای غربی می باشد.
پکیج فاضلاب | پکیج فلزی فاضلاب | پکیج پیش ساخته فاضلاب | پکیج تصفیه فاضلاب
    قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی. قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی خریدپکیج تصفیه فاضلاب خرید پکیج تصفیه فاضلاب .قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی روش های تصفیه فاضلاب.قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی  
 جهت مشاوره خرید پکیج تصفیه فاضلاب اعم از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یا پکیج تصفیه فاضلاب خانگی یا پکیج تصفیه فاضلاب انسانی .پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی .پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه.با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
انواع پکیج ها تصفیه فاضلاب .پکیج تصفیه فاضلاب خانگی
ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی 
پکیج تصفیه فاضلاب تهران .پکیج تصفیه فاضلاب کرج .پکیج تصفیه فاضلاب شیراز .پکیج تصفیه فاضلاب رشت.پکیج تصفیه فاضلاب اصفهان .پکیج تصفیه فاضلاب بوشهر .پکیج تصفیه فاضلاب تبریز .پکیج تصفیه فاضلاب اهواز .پکیج تصفیه فاضلاب کیش .پکیج تصفیه فاضلاب اراک پکیج تصفیه فاضلاب پکیج تصفیه فاضلاب رشت ارومیه .پکیج تصفیه فاضلاب سلماس قیمت پکیج تصفیه فاضلاب شیراز.قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بوشهر انواع پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی 

محصولات مرتبط


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home2/atlasabi/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247