دی ایتور

لذا بدین منظور از سیستمها و دستگاهههای گاززدا استفاده می‌نمایند.به عنوان مثال برای حذف گاز کربنیک حاصل از واکنشها در سیستم آب مقطرگیری (DEMIN WATER) اضافه نمودن یک دستگاه دگازر می‌تواند باعث حذف گاز کربنیک محلول در آب خروجی گردد. همچنین جهت حذف اکسیژن و گاز کربنیک محلول در آب ورودی بویلرها به منظور جلوگیری از واکنش اکسیداسیون و خوردگی داخل بویلرها و لوله‌های انتقال بخار از یک دستگاه دی اریتور (DEAERATOR) که یک نوع دگازر می‌باشد استفاده می‌نمایند. مشخصات فنی دی ایتور ساخت شرکت اطلس اب به دلیل وجود انواع مختلف دگازر، تنها به ذکر انواع دگازر تولید شرکت اطلس اب و مشخصات فنی آنها اکتفا می‌نماییم. مشخصات فنی دی اریتور ساخت شرکت اطلس اب: دستگاه دی اریتور ساخت شرکت اطلس آب مجهز به تجهیزات ذیل می‌باشد: • نازلهای پخش آب به منظور افزایش سطح تماس • برج و لوله‌های هدایت بخار ساخته شده از S.ST • بخش افزایش دمای آب تا نقطه جوش • بخش ایجاد توربولانت • سیستمهای کنترل حرارت • سیستمهای کنترل سطح آب • سیستمهای کنترل فشار و خلاء • سیستمهای کنترل تزریق بخار • سیستمهای کنترل چشمی • پوشش عایقی به منظور کاهش اتلاف انرژی حرارتی • پوشش داخل و خارج دستگاه با استفاده از رنگهای ضد رطوبت دی ایتور , گاز زدا,سازنده دی ایتور,دی ایتور ساخت اطلس اب, سازنده دی ایتور,فروشنده دی ایتور ,کاربرد دی ایتور

محصولات مرتبط

تصفیه اب

دیونایزر

سختی گیر

سیستم تصفیه آب


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home2/atlasabi/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247