پکیج تزریق کلر

در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و واحدهای صنعتی و نیروگاهی، محلولهای شیمیایی گوناگونی برای ضدعفونی کنندگی آب، مواد ضد رسوب و ضدخوردگی و مواد منعقد کننده و تنظیم PH وجود دارد، که برای تزریق آنها به یک سیستم تزریق نیاز میباشد. نحوه کار این سیستم به این صورت است که مواد شیمیایی به صورت محول با نسبت تعریف شده از مخزن نگهدارنده توسط یک دستگاه پمپ تزریق از نوع دیافراگمی و نازل مربوطه به نقاط موردنظر تزریق میشود. پکیج تزریق مواد شیمیایی در مواردی به شرح ذیل کاربرد دارد: 1-محلول هیپو کلریت (کلر) بمنظور حذف میکروارگانیزمها، باکتریها، جلبکهای آبهای آشامیدنی و پسابهای صنعتی. 2-تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب شامل آنتی اسکالانت ها به دیگ های بخار، برج های خنک کننده، مبدلهای حرارتی و کندانسورها. 3-تزریق شیمیایی در خطوط تولید کارخانه های مواد شیمیایی و غذایی 4-تزریق مواد منعقد کننده شامل کلرورفریک در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مشخصات سیستم تزریق مواد شیمیایی: 1-پمپ تزریق و اتصالات مربوطه 2-مخزن تهیه محلول از جنس پلی اتیلن 3-همزن الکتریکی به همراه شفت و پروانه 4-شیر تخلیه رسوبات موجود در کف مخزن 5-شاسی مناسب جهت نصب تجیهزات تزریق کننده 6-تابلوی برق جهت کنترل و قدرت پمپ تزریق و همزن الکتریکی کلرزنی ,گندزدایی اب ,ضدعفونی اب,پکیج تزریق کلر ,گند زدایی فاضلاب ,پکیج  تزریق کلر,دوزینگ پمپ کلر, پکیج تزریق کلرموادشیمیایی ,پکیج تزریق کلرساخت اطلس اب, سازنده پکیج تزریق کلر, فروش پکیج کلر, کلرزن ,کلر زنی استخر, تصفیه اب استخر,فروشنده کلرزن, تولید کننده کلرزن, ضدعفونی اب ,
.  .دوزینگ پمپ مواد شیمیایی.پکیج تزریق کلرمایع  پکیج تزریق موادشیمیایی قیمت دستگاه کلر زنی, دستگاه کلر زن اتوماتیک, قیمت دستگاه کلرزن, دستگاه کلر زنی آب, کلرزن مایع, دستگاه کلرزن استخر, فروش دستگاه کلر زنی, قیمت دستگاه کلریناتور, پکیج کلر زنی, کلریناتور ,کلرزنی ,کلریناتور مایع, پکیج تزریق کلر فروش دستگاه کلرزنی .قیمت دستگاه کلریناتور.دستگاه کلر زن استخر .گاز مایع .دستگاه کلرزن گازی .فروش دستگاه کلریناتور. پمپ تزریق کلر .قیمت کلرزن .

محصولات مرتبط

پکیج تزریق کلر

ازن زنی

کلریناتور

گند زدایی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home2/atlasabi/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247