سیستم چربی گیر CPI

می‌باشند که این امر باعث کاهش بازده عملکرد این نوع چربی گیرها می‌شود. واحدهای چربی گیری CPI از مجموعه‌ای از صفحات موجدار که با زاویه 45 تا 60 درجه در داخل مخزن قرار گرفته‌اند تشکیل می‌شوند مطالعات و نتایج آزمایشات نشان می دهد که اگر زاویه صفحات حدود 60 درجه باشد، ذرات جامد به سهولت از روی صفحات به سمت پایین لیز می خورد و در کف مخزن قابل جمع‌آوری خواهند بود. مساحت صفحات و حجم واحد در میزان جریان گذرنده از واحدهای چربی گیر CPI تاثیرگذارمی باشد.مخازن این نوع چربی گی ها معمولاً شامل 12 تا 48 صفحه موجدارمی باشد که بصورت موازی درداخل محفظه نصب می‌شوند. صفحات در فاصله 75/0 تا 5/1 اینچ از یکدیگرمی‌باشد. جنس صفحات بسته به مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب ممکن است فلزی و یا پلاستیکی باشند. با توجه به PH پساب می بایست ازمواد پوشش دهنده مقاوم دربرابرخوردگی استفاده می‌شود. چربی گیر CPI که گاهی بنام TPI نیز عنوان می‌شود بطور وسیعی جایگزین جدا کننده‌های (چربی گیر API) و مخازن ته نشینی اولیه شده است. با توجه به اینکه این واحدها تنها نیاز به 15 تا 20 درصد از فضای مورد نیاز یک چربی گیر API دارد، بطور چشمگیری درهزینه ساخت ونگهداری مؤثر بوده واین هزینه را کاهش می دهد. از مهمترین مزیت های یک چربی گیر CPI می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-بالا بردن بازذه جداسازی مواد روغنی و لجن از پساب ورودی. 2- برقراری جریان آرام (Laminar) مابین صفحات. 3-کاهش زیاد مسافتی که ذرات روغن می بایست طی کنند تا به سطح برسند. (حداکثر یک اینچ) 4-عدم تاثیر گذاری وزش باد بر توزیع جریان در داخل جدا کننده. 5-تخلیه لجن و مواد ته نشینی شده در جدا کننده به راحتی صورت می گیرد. 6-کاهش قابل ملاحظه ای درهزینه ساخت جدا کننده مخصوصاً درمواردی که نیاز به مواد مقاوم در برابر اسید باشد. 7-محافظت و نگهداری آسان این واحدها.چربی گیر فاضلاب

محصولات مرتبط

روغن زدایی دیسکی

سیستم چربی گیر CPI

Nutshell Filter حذف روغن از آب

سیستم چربیDAF