سیستم چربی گیرAPI

استوکس در غیاب جریان توربولانسی و جریانهای گردشی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در عمل راندمان جدا کننده ثقلی بستگی به طراحی دقیق هیدرولیک جدا کننده و زمان ماند پساب دارد.چربی گیر های (جدا کننده‌های )ثقلی عمدتاً به دو دسته API و CPI تقسیم بندی می‌شوند. سیستم چربی گیر API در واقع یک جدا کننده روغن از آب می‌باشد که تحت استانداردهای API طراحی شده باشد. این سیستم بطور وسیعی در تصفیه خانه‌ها و بسیاری از واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای طراحی مخازن دایره‌ای و مستطیلی استانداردهایی وجود دارد ولی در عمل واحدهای مستطیل شکل سازگاری بیشتری داشته و به میزان وسیعتری بکار می‌روند. اغلب واحدها بنا به دلایل متعددی بطور محافظه کارانه طراحی می‌شوند. در این واحدها( چربی گیر ها ) علاوه بر حذف روغن و چربی، ذرات جامدی نظیر پیچ و مهره، ورقه‌های پلاستیکی، قطعات بزرگتر فلزی و غیره که غالباً در فاضلابروها ملاحظه می‌شوند بوسیله جدا کننده‌ها حذف می‌شوند. در نتیجه در این نوع جدا کننده‌ها ( چربی گیر ها )به لجن روبهای قویتری نیاز خواهیم داشت. طراحی انواع مختلف جدا کننده‌های آب- روغن ( چربی گیر ها )بر اساس اختلاف دانسیته استوار می‌باشد. قابلیت و توانایی جدا کننده در بهبود بخشیدن به عملکرد جداسازی روغن از پساب تابع عوامل متعددی می‌باشد که عبارتند از: – نوع و حالت روغن و چربی در جریان پساب – خواص جریان حاصل – طراحی و اندازه واحد – زمان ماند پساب رابطه اصلی حذف روغن در اینگونه واحدها همانند واحدهای ته نشینی بوده و به قرار زیر می‌باشد: (۲-۱) در این فرمول: Vr= سرعت صعود (بر حسب Cm/Sec) = دانسیته آب = دانسیته روغن = ویسکوزیته دینامیکی یا مطلق آب d= قطر ذرات (برحسب cm) g= ثابت ثقل (cm/Sec2 981) این رابطه برای همه چربی گیر های ثقلی روغن از آب بکار می‌رود. همانند ته نشینی فرمول (۲-۱) بر مبنای قانون استوکس (Stokes’ Law) استوار بوده و برای اعداد رینولدز کمتر از یک صادق است. همچنین باید توجه داشت که این فرمول فقط برای روغن آزاد می‌تواند بکار رود و برای روغنهای امولسیونی قابل استفاده نمی‌باشد. چربی گیر ها از نوع API و CPI برای حذف و کاهش روغنهای امولسیون طراحی نمی‌شوند بلکه فقط برای روغنهای آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندازه استاندارد قطر ذرات روغن برای حذف روغن ۱۵۰ میکرون می‌باشد.سیستم چربی گیرAPI

محصولات مرتبط

روغن زدایی دیسکی

Nutshell Filter حذف روغن از آب

سیستم چربی گیرAPI

سیستم چربیDAF