تصفیه فاضلاب به روش RBC

و برخی صنایع و فاضلاب های بیمارستانی در حال گسترش می باشد. برای اولین بار راکتور RBC در کشورآلمان توسط ویگاند و در سال 1900 میلادی از صفحات چوبی ساخته شد و برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد فرایند RBC بعدا گسترش پیدا کرده و برای حذف کربن آلی در فاضلاب، حذف نیتروژن و فسفر نیز مورد استفاده قرار گرفت. اولین استفاده از سیستم های RBC به صورت تجاری در سال 1960 در کشور آلمان صورت پذیرفت. در این سال از این سیستم به عنوان یک سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهری استفاده شد و بنا بر مزایای زیاد آن به سرعت در کشور های اروپایی، آمریکا و کانادا گسترش یافت. پس از مقبولیت استفاده از پلی استایرن در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تغییرات عمده ای در شکل بندی سیستم و جنس دیسک های سیستم RBC صورت پذیرفت. یکی از گزارشات اولیه، کاربرد سیستم RBC برای تصفیه فاضلاب با آلودگی زیاد در آمریکا بود که توسط ولچ و چالمرز انجام شده بود. این سیستم با توجه به مزایای زیاد از جمله غلظت زیاد لجن در واحد حجم راکتور، پایین بودن شاخص حجمی لجن در زلال ساز، عدم نیاز به بازگشت لجن و مقاومت در برابر شوک هیدرولیکی و مواد سمی، در تصفیه فاضلاب های مختلفی مانند پساب خروجی کارخانه تولید روغن نخل، صنایع غذایی، نوشابه سازی و نیز شیرابه مرکز دفن زباله مورد استفاده قرار می گیرد یک سیستم RBC به طور معمول حاوی تعدادی دیسک صاف یا شیاردار به فاصله نزدیک هم است که بر روی یک شفت افقی قرار گرفته و می چرخند. در اثر چرخش دیسک ها بخشی از آن ها در فاضلاب فرو رفته و مابقی در تماس با هوا قرار می گیرند. فرایند انتقال اکسیژن و واکنش بیولوژیکی طی چهار مرحله اتفاق می افتد 1- اکسیژن موجود در هوا به داخل لایه مرطوب که در تماس با هوا قرار گرفته انتقال می یابد ، 2- اکسیژن انتقال یافته در لایه مرطوب پخش می گردد، 3- اکسیژن پخش شده در لایه مرطوب به داخل لایه بیوفیلمی که محل مصرف مواد آلی است نفوذ یافته و مصرف می گردد، 4- در اثر چرخش قسمتی که در تماس با هوا قرار داشته و مواد آلی آن مصرف شده است وارد فاضلاب شده و مواد آلی موجود در فاضلاب دوباره به لایه بیوفیلمی نفوذ می کند. در حین این عمل لایه بیوفیلمی روی دیسک ها تشکیل شده و فاضلاب تصفیه می گردد.تصفیه فاضلاب به روش RBC

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

تصفیه فاضلاب به روشUASB

پکیج تصفیه فاضلاب