تصفیه فاضلاب به روشUASB

قرار گرفت . در تصفیه فاضلاب به روش UASB، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد ابر لجنی که بصورت گرانول می باشد به سمت بالا جریان پیدا می کنداجزای اصلی راکتور UASB: ۱- سیستم توزیع فاضلاب ورودی در راکتور UASB ۲- جداکننده فازگاز و مایع از جامد (GLSS) در راکتور UASB ۳- بخش خروج پساب تصفیه فاضلاب شده از راکتور UASB ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرآیندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن در راکتور UASB به صورت گرانولی می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چند ماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد. کمترین ارتفاع بستر لجن ۱٫۵ متر است بنابراین کمترین ارتفاع ممکن راکتور ۴ متر است تا فضای کافی برای بستر لجن، ابر لجن و جداکننده GLS وجود داشته باشد. بالاترین ارتفاع راکتور در حدود ۸ متر است. به طور میانگین ارتفاع راکتورها بین ۴٫۵ تا ۶ متر است. مزایا تصفیه فاضلاب  به روش UASB: ۱- تولید لجن غلیظ و تثبیت شده: از ‌آنجائیکه زمان ماند لجن در راکتور UASB بسیار طولانی است، لجن مازاد خروجی از سیستم غلیظ و تثبیت شده است و در صورت ضد عفونی کردن آن می توان ‌آن را مستقیما در کشاورزی استفاده نمود. ۲- مصرف بسیار کم انرژی و تولید بیوگاز: به دلیل عدم نیاز به هوا دهی، مصرف انرژی در راکتور UASB بسیار کم می باشد. در فرآیندهایی مانند لجن فعال برای زدایش هر کیلوگرم COD حدود ۲۰ تا ۳۰ وات انرژی برای هوا دهی مصرف می شود، در حالی که در سیستم UASB از هر کیلوگرم COD که در شرایط بی هوازی تجزیه و تخمیر می شود حدود ۲۵۰ لیتر گاز متان با ظرفیتی معادل ۳۵ وات انرژی به دست می آید که بیشتر آن به راحتی قابل استحصال میباشد. ۳- مقاومت نسبت کمبود مواد غذایی: چنانچه ورود مواد غذایی به راکتور UASB قطع شود، میکروارگانیسمهای بی هوازی تا مدت بسیار طولانی زنده می ماند و بلافاصله پس از ورود مواد غذایی، فعالیت خود را شروع می کنند. این زمان ممکن است به چند سال هم برسد، در حالیکه در سیستم های هوازی مانند لجن فعال این مدت به ندرت به بیشتر از چند روز می رسد. بنابراین استفاده از فرآیندهای بی هوازی برای فاضلابهایی که جریان دائم دارند (مثل فاضلاب کارخانه های چغندر قند، کنسرو و کمپوت سازی) بسیار مناسب است. معایب تصفیه فاضلاب  به روش UASB: ۱- بازده نسبتا کم راکتور UASB : زدایش BOD5 به ندرت از ۸۰% تجاوز می نماید. البته زدایش بیش از ۸۰% عملی می باشد، اما به دلیل پایین بودن میزان رشد ویژه باکتریها در غلظتهای پایین، زمان ماند بسیار طولانی خواهد شد و توجیه اقتصادی نخواهد داشت. ۲- تولید بو درراکتور UASB : در راکتور UASB مانند سایر فرآیندهای بی هوازی احتمال تولید بو وجود دارد. اما چون این سیستم سر پوشیده است و گازها بطور کنترل شده تخلیه می شود، مسئله کنترل بو به راحتی قابل حل می باشد. ۳- راه اندازی نسبتا طولانی راکتور UASB : اگر لجن بطور دستی به راکتور اضافه شود به
دلیل کم بودن ضریب تولید میکرو ارگانیسم در شرایط بی هوازی برای اینکه حجم میکروارگانیسمها به حد مورد نیاز برسد زمانی نسبتا طولانی لازم است. این زمان حداقل ۳ تا ۴ ماه است که با اضافه کرد لجن به طور دستی به کمتر از یک ماه قابل تقلیل است.
تصفیه فاضلاب به روش UASB,تصفیه فاضلاب به روش  بی هوازیUASB,پکیج تصفیه فاضلابUASB ,-سیستم تصفیه فاضلابUASB,سیستم تصفیه فاضلاب به روشUASB,تصفیه فاضلابهوازیUASB,اطلس اب سازنده سیستم های فاضلاب  بی هوازی UASB,تصفیه فاضلاب UASB

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

سیستم تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روشUASB

پکیج تصفیه فاضلاب