روغن زدایی دیسکی

و دیگر روغنهای معدنی جدا می سازد. ذرات آلوده مایع، جامد و گاز، هزینه های نگهداری را به مقدار زیادی افزایش داده و باعث خرابی های ناخواسته و یا از کار افتادن کل دستگاه می گردند. سیستم Friess VOD از دستگاه در مقابل کارکرد نامناسب، خرابی یا از کار افتادن کامل دستگاه محافظت می کند و همچنین از طریق کاهش مصرف روغن و دور ریختن روغن زاید از محیط زیست محافظت نموده و باعث کاهش هزینه ها و مشکلات دستگاهها می گردد.روغن زدایی دیسکی,روغن زدایی, دیسکی,مزایایی دیسکی, تولید کنند چربی گیر, نصب چربی گیر دیسکی ,مزایای چربی گیر, مشاورتصفیه فاضلابکاربردها: ــ روغن روانکاری در صنعت کاغذسازی ــ روغن هیدرولیک در صنعت فولاد ــ روغن توربین در توربینهای گازی ــ روغن هیدرولیک در صنعت معدن ــ روغن هیدرولیک در کشتی ها ــ روغن ترانسفورماتور در ایستگاههای برق مزیتها ــ مصرف آب کمتر ــ جداسازی موثر و کارآمد مایعات، جامدات و گازها ــ استهلاک کمتر دستگاهها ــ نصب سریع و راحت ــ آبگیری بدون استفاده از هر گونه ماده اضافی دیگر

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روشABR

Nutshell Filter حذف روغن از آب

سیستم چربی گیر CPI

سیستم چربیDAF