روغن زدای اسکرین دار

در اثر واکنش با SO2 محلول، و اضافه کردن اکسیژن تولید سنگ گچ نماید.سولفور زدائی از گاز دودکش – همانطور که میدانیم خروج گازهای آلاینده ای مانند SO2 و گازهای اسیدی از قبیل HF, HCl از دودکش های صنعتی سبب آلودگی هوا شده و انتشار این گازها در هوا بر طبق قوانین محیط زیستی دارای محدودیتهایی می باشد .روش حذف این گازها بر اساس ستونهای جاذب می باشد .گاز حاوی SO2 در یک ستون جاذب، با دوغاب آب آهک که به آن اسپری می‌شود برخورد می‌کند. دوغاب آب آهک را در یک مخزن، با مخلوط کردن پودر نرم آهک و آب تهیه می‌کنند. این دوغاب جاذب سپس به مخزن ستون پمپ می‌شود.روغن زدای اسکرین دار,روغن زدای , اسکرین دار, مشاوره روغن زدای اسکرین دار,تولید کننده روغن زدای اسکرین دار, خرید روغن زدای اسکرین دار

محصولات مرتبط

سیستم چربی گیر CPI

تصفیه فاضلاب به روش MBR

سیستم چربیDAF

Nutshell Filter حذف روغن از آب