تصفیه فاضلاب به روشIGF

این ماده کریستالی شبه یخ بعنوان هیدرات گاز طبیعی شناخته می‌شود.هیدارتهای گازی، ترکیباتی کریستالی جامد است که شبیه برف یا یخ سست بوده و فرمول عمومی آنها بصورت Mn H2O می‌باشد که M شامل مولکول تشکیل‌دهنده هیدرات می‌باشد. بعنوان مثال در حالتی از هیدرات متان 8 مولکول متان توسط 46 مولکول آب احاطه می‌شود. IGF,تولیدکننده IGF, مشاورIGF ,روشIGF, اجرایIGF ,مزایایIGF, چراIGF ,IGF چیست ,روشIGF
تصفیه فاضلاب

محصولات مرتبط

سیستم چربی گیر CPI

سیستم چربیDAF

Nutshell Filter حذف روغن از آب

پکیج تصفیه فاضلاب