تصفیه فاضلاب به روش ifas

ین سیستم به منظور رسیدن به پارامترهای پساب خروجی خیلی سختگیرانه تر و یا افزایش بارگذاری بدون نیاز مستقیم به افزودن مخزن، لجن اضافی را برای تاسیسات تصفیه پیشنهاد می کند.به این صورت که بدون افزایش حجم راکتور به باکتریهای اضافی اجازه می دهد که بر روی سطح ثابت بنشینند و لذا نیاز به افزایش جمعیت باکتریایی رشد معلق جهت افزایش بازده از بین می رود.مزایای روش IFAS 1-MLSS موثر بالا بدون بارگذاری زیاد جامدات زلال ساز. 2-نیتریفیکاسیون ارتقا یافته. 3-مقاومت در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی و اعتماد پذیری سیستم. 4-پایداری سیستم بهبود داده شده. 5-بهبود شاخص حجمی لجن(SVI) و متعاقب آن امکان ته نشینی مناسب و کاهش مشکلات فرار لجن و بالکینگ. 6-کاهش تولید لجن و صرفه جویی اقتصادی. انواع سیستم های IFAS تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS با مدیای پخش شده: سیستم مدیای پراکنده، می تواند از اسفنج های متخلخل یا سیلندرهای بالدار که در تانک لجن فعال معلق یا شناورند،استفاده کند(بسته به چگالی مواد).این نوع سیستم ها اختلاط بهتر و سطح خارجی بیشتری را باعث می شوند. سیستم IFAS با مدیای ثابت:این سیستم می تواند هم توسط مدیای مصنوعی انعطاف پذیر و هم توسط صفحات ساخته شده از PVC تکمیل گردد.
تصفیه فاضلاب ,پکیج تصفیه فاضلاب, پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی, پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی, پکیج تصفیه فاضلاب فلزی


تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS
 
سیستم تصفیه فاضلاب به روش تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS روشی نسبتا به روز برای کاهش حجم فضای پکیج تصفیه میباشد.فرایند رشد چسبیده با بستر ثابت ،برای زیست توده های فاضلاب محیط بیشتری را بدون نیاز به مخزن های بیشتر و با بارگذاری بالاتر فراهم میکند.اقدامات صنعت برای به روز رسانی تصفیه فاضلاب معمولا بر روی افزایش حجم بیوراکتور و افزایش باکتری ها تمرکز دارد.اما این سیستم اجازه بارگذاری زیست توده ها برروی سطح ثابت برای تجمع جمعیت باکتریایی و همین طور عدم نیاز به افزایش راکتور های بیشتر را فراهم می نماید.
تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS علاوه بر مزایای بستر ثابت از مزایای لجن فعال نیز بهره مند میباشد. 
سیر تکاملی بستر ثابت بیش از 60 سال است در آن زمان پنل هایی از جنس آزبست به صورت عمودی و معلق در شبکه هوادهی قرار داشت و HRT سیستم بین 1.7 تا 3 ساعت در نظر گرفته میشد.این فرایند پایدار و پاسخگوی خوبی برای نوسانات بارگذاری بدون توجه به اپراتور بود.به هرحال بدون ایجاد فرایند بازگشت لجن فعال ،سیستم فاقد کنترل رنج وسیعی از لجن بود و همین طور پانل های ثابت تسهیلات خوبی برای پخش کردن اکسیژن و مخلوط کردن و بهره وری مناسب انرژی نداشت.
در نهایت این عوامل باعث ایجاد فرایند جدیدی شد که در دهه های بعد صدها نفر برروی این سیستم کار کردن و معرفی شدند اگرچه این سیستم در ابتدا در ایالات متحده زیاد موردتوجه قرارنداشت ولی در دهه 1980 و 1990 کار بر روی آن به صورت جدی شروع شد و محققین در آنجا توانستند با ادغام تکنولوژی فیلم ثابت و لجن فعال ،تکنولوژی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS رابه عنوان یک راه حل جذاب برای تصفیه فاضلاب با افزایش ظرفیت بیولوژیکی مواد آلی ارائه کنند و موجبات حذف بهتر مواد زائد فاضلاب را فراهم سازند.سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS سیستمی است که میتواند MLSS موثر را در حوضچه هوادهی به اندازه 3000 میلی گرم بر لیتر افزایش داده و بیومس بیشتر می تواند نیاز به داشتن ظرفیت بیشتر هوادهی را جبران نماید.
علاوه بر این IFAS سیستمی است که میتواند با تغییرات مناسب به طور خاص وقتی سیستم زیر بار نیست جمعیت باکتریایی لازم بر روی فیلم ثابت طراحی نماید.در این خصوص این کاربرد موثر برای کم کردن جداسازی بارهای جامدات وقتی که اغلب محتوای MLSS موجود در حوضچه هوادهی محدوداست میباشد.این سیستم بیومس ثابت زمان ماند لجن را افزایش میدهد و نیتریفیکاسیون بهتری نسبت به رشد ساده در حالت معلق میباشد در آب و هوای سرد و جاییکه با محدودیت انطباق سیستم روبه رو هستیم بیومس اضافه شده عملکرد نیتریفیکاسیون را افزایش میدهد.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که باکتری های اتروتروف تمایل به رشد بیشتری درسطح فیلم دارند تا در محیط رشد معلق جمعیت زیست توده ها(میکروارگانیسم ها) در حوضچه هوادهی IFAS نسبت به شستوشو حساس نیستند و در خلال به وجود آمدن یک موج هیدرولیکی مانند رشد معلق عمل نمیکنند زیرا آنها در جای خود ثابت هستند.علاوه بر این بیومس ثابت به عنوان یک منبع بذر به عملیات برگشت نرمال و سریع سیستم بعد از یک شوک هیدرولیکی کمک می کند.سیستم نیتریفیکاسیون نیز سریع تر ترمیم شده و از جرم بزرگی از نیتریفایر های بازگشته در فیلم ثابت برای ادامه روند تصفیه بهره مند میگردد.در حالیکه مخلوط جامدات معلق در حال بازسازی است که این به عوامل زیر بستگی دارد.
1- بسته به مقدار بیومس در سیستم
2- عمق بیومس تشکیل شده از فیلم ثابت
3- مقاومت دربرابر شوک های آلی نسبت به رشد معلق
با افزایش جمعیت زیست توده ها در فیلم ثابت جز برای بارگذاری داده ها،مقدارF/M کاهش پیدا میکند در روش دیگر، بارگذاری ممکن است افزایش پیدا کند در حالیکه حفظ نرخ F/M نسبت به حالت معمول سیستم پایین تر باشد و نکته مهم این است که در F/M های بالاتر سیستم ثبات بیشتری دارد.
مطالعات در مورد سیستم تصفیه فاضلاب به روش IFAS نشان میدهد که این روش باعث کاهش لجن تولیدی میگردد و این کاهش تولید لجن انتظار میرود با کاهش F/M همراه باشدکه این یکی از معایب این سیستم میباشد.
مدیاهای پراکنده شده در این سیستم ممکن است از جنس اسفنج های متخلخل یا اشکال پلاستیکی و معلق در مخزن لجن فعال برای افزایش سطح و افزایش راندمان سیستم استفاده شود البته در روش IFAS از مدیاهای ثابت از جنس پارچه انعطاف پذیر یا PVC و یا ورقهای ازجنس SS استفاده می کنند.
در روش IFAS ،منطقه موثر بیومس ،هم در رشد معلق و هم برروی سطح مدیا افزایش یافته است اگرچه به نظر می رسد مقدار زیست توده ها به طور مستقیم با سطح اندازه گیری شده متناسب باشد ولی باید به نکاتی ازجمله انتخاب دیفیوزر،بلوئر و....باظرفیت مناسب دقت نمودو همین طور اختلاط مناسب،انتقال بستر،انتشار اکسیژن ،پراکندگی مدیا باید طبق یک الگوی مناسب اتخاذ گردد و از دیفیوزرهای حباب درشت استفاده کرد.
شرکت مهندسین پالودصنعت نیکان به عنوان شرکتی پیشرو در طراحی و اجرا سیستم های پیشرفته تصفیه فاضلاب آماده مشاوره، طراحی و اجرای انواع سیستم های تصفیه فاضلاب میباشد.

محصولات مرتبط

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روشABR

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب