دستگاه تصفیه اب

فرایند RO (اسمز معکوس)
اسمز معکوس(به انگلیسی: Reverse osmosis) فرآیندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت بالاتر به غلظت پائین‌تر جریان می‌یابد. این پدیده تا زمانی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد جهت جریان طبیعی آب معکوس خواهد گردید.
در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شوند که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال استفاه می‌کنند.
همچنین بهترین روش نمک زدائی از آبهای لب شور استفاده از فرآینداسمز معکوس میباشد، زیرا سیستم پیچیدهای نداشته و راهبری آن قابل کنترلتر از دیگر روشها میباشد و با توجه به توسعه روشهای پیشرفته تولید غشاهای پلیمری، بهکارگیری این روش توجیه بیشتری دارد.
صنایع امروز برای  دستگاه تصفیه اب صنعتیمورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان  دستگاه تصفیه اب صنعتیشده
(Permeate) و پساب غلیظ (Reject) یا (Brine) تبدیل می شود.
اساس کار اسمز معکوس
فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی آب نمک (1) ودیگری حاوی آب خالص (2) توسط یک لوله به یکدیگر متصل بوده وهر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. لذا برای برقراری تعادل در غلظت، آب خالص از ظرف شماره (2) به ظرف شماره (1) انتقال می یابد و این عمل تا آنجا ادامه می یابد که افزایش ارتفاع حاصله در ظرف آب نمک، فشار مضاعف ایجاد کرده و اجازه انتقال آب از ظرف شماره (2) به ظرف شماره (1) را ندهد. این فشار را فشار اسمزی می گویند و طبق قانون Vant Hoff تابعی است از غلظت نمک در هر دو ظرف غشاء.
انتخاب غشاء
در سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساسترین قسمت دستگاه می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخهای آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد vسوب گذار و زیست کشها (Biocides) واکنش ندهد.
عوامل مؤثر در مقایسه غشاءها عبارتند از:
  1.  قطر سوراخها
  2. .ضخامت
  3.  مقاومت در مقابل مواد شیمیایی
  4.  قیمت
  5. افت فشار
  6.  شرکت سازنده
سعی می شود آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما  دستگاه تصفیه اب صنعتی مقدماتی گردد. ولی با این حال لازم است پیش از انتخاب غشاء عملیت پایلوتی صورت پذیرد. به علت کیفیت بسیار عالی آب خروجی از سیستم اسمز معکوس امروزه بیشتر صنایع از این روش، بجای بکارگیری سیتمهای تعویض یونی استفاده می کنند. زیرا مبادله کننده های یونی به علت مصرف زیاد مواد شیمیایی و رزین، دارای هزینه راهبری و نگهداری زیادی می باشند.
 
 Water purification system
 


 
 
فرایند RO (اسمز معکوس) چیست؟

فرایند RO یک فرایند از زیرگروه عملیات جداسازی میباشد ،در واقع یک نوع فیلتراسیون است که عمل جداسازی توسط یک غشاء انجام می گردد،به همین دلیل به فیلتراسیون غشائی معروف است نیروی محرک در RO فشار می باشد که بسته به TDS و یا به طور کلی کیفیت میزان آب و فشار دبی محاسبه می گردد ،در واقع با تغییر کیفیت آب ،همواره نوع غشاء و فشار قابل تحمل در غشاء متغیر، و با این نوع طراحی میتوان آبهایی با کیفیت مختلف را  دستگاه تصفیه اب صنعتینمود. درمجموع لازم به ذکر است که سیستم های RO امروزه با توجه به کاهش هزینه و ساده بودن آن نسبت به سیستمهای دیگر جهت حذف سختی ، شوری ، ناخالصیها و آلودگیهای شیمیایی در آب می باشند و در زمینه دستگاه RO لازم است بدانیم که این دستگاه شامل یک ورودی و دو خروجی می باشد.

در واقع آبی که بایستی دستگاه تصفیه اب صنعتیشود وارد RO می گردد و خروجی ها شامل آب  دستگاه تصفیه اب صنعتی شده و پساب تغلیظ شده است. لازم بر یادآوری است معمولا این نسبت 75% آب  دستگاه تصفیه اب صنعتی شده به 25% پساب تغلیظ شده است و همچنین درصد حذف املاح غیر مفید توسط این سیستم ها در مجموع 98% می باشد.

شرح عملکرد دستگاه و مراحل دستگاه تصفیه اب صنعتیدر سیستم RO

 دستگاه تصفیه اب صنعتی اسمز معکوس RO بعنوان موثرترین روش جهت تهیه آب شیرین و گوارا برای خانواده ها و یا مصارف صنعتی که معمولا شستشوی قطعات الکترونیکی و یا غیر دارند استفاده میگردد.

ورودی آن توسط یک شیر آب سرد یا معمولی تامین می شود و درصورت پایین بودن فشار آب شهری بوسیله یک پمپ و یا در صورت نیاز دو پمپ مخصوص تقویت می شود.

در حین عمل  دستگاه تصفیه اب صنعتی مقداری آب حاوی ناخالصی تولید می شود که این آب بسوی فاضلاب هدایت شده و آب  دستگاه تصفیه اب صنعتی شده در یک مخزن تحت فشار ذخیره میگردد

هنگامی که مخزن کاملا از آب پر شده سیستم بطور خود کار جریان آب ورودی را قطع می نماید .

با مصرف آب و کمبود آب در مخزن سیستم دوباره شروع به کار می کند در سیستمهای خانگی آب  دستگاه تصفیه اب صنعتی شده از شیر مخصوص که در کنار ظرفشویی نصب می شود قابل بهره برداری است قابل ذکر است که بدانید این نوع سیستم ها ( خانگی ) قابل نصب در زیر سینک می باشند ولی در سیستم های صنعتی آب دستگاه تصفیه اب صنعتیشده خروجی قابل نصب به هر منبع تغذیه و مصرفی مانند تانکرها و یا دستگاهای صنعتی دیگر که به نوعی با آب درارتباط هستند میباشد آب در 5 یا 6 و یا 7 مرحله دستگاه تصفیه اب صنعتیمی شود.

 مرحله اول:

توسط فیلتر رسوبگیر الیافی فشرده پلی پروپیلن یا از جنس سرامیک که این فیلتر کلیه ذرات وجامدات معلق در آب شامل: گل و لای، شن ، ذرات آهن،مربوط به لوله های انتقال آب شهری ویا رسوبات لوله های بکار رفته در ساختمان و سایر ناخالصی ها را که بیش از 1 الی 5 میکرون می باشد،جداکرده و باعث می شود آب بطور کامل زلال و شفاف شود.

 مرحله دوم:

توسط فیلتر کربن اکتیو از جنس پودری یا گرانولی که کلیه مواد آلی کلر دار و مواد ارگانیک که باعث ایجاد بو ، رنگ ، طعم و مزه ناخوشایند می شود را نیز حذف می نماید.

 مرحله سوم:

توسط فیلتر کربن بلاک از جنس پوست نارگیل که این فیلتر کلیه ذرات بیش از یک میکرون و همانند فیلتر دوم بوی بد ،رنگ و طعم نامطبوع آب را حذف می نماید. نسبت به فیلتر دوم مزیتهایی از قبیل حذف یکسری از باکتری ها مانند: تری هالومتانها ،الکانهای کلر دار و هر نوع مواد شیمیایی آب را حذف می نماید.

 مرحله چهارم:

توسط فیلتر غشاء اسمز از جنس کامپوزیت که این فیلتر کلیه نمکهای معدنی محلول در آب و املاح غیر مفید در طیف وسیعی از ناخالصیها را که شامل جامدات محلول در آب ، باکتری و ویروسها که بزرگتر از 0/0001میکرون می باشد را حذف می نماید.

 مرحله پنجم:

به نام پست کربن که این فیلتر فقط برای مخزن ذخیره تعبیه گشته و کار آن بر این اساس است. چنانچه آب ذخیره شده در مخزن به دلایلی مصرف نگردد به عنوان مثال مصرف کننده مسافرتی رفته باشد و این دستگاه عملا 1ماه یا بیشتر بلا استفاده باشد و در اولین استارتی که زده میشود،در واقع شیر آب خروجی باز میگردد آبی که در مخزن ذخیره شده به سمت خروجی هدایت میشود، قبل از اینکه به شیر برداشت آب برسد از خلل فیلترپست کربن عبورمی کند.

در اینجا طعم بد و یا بوی ناخوشایندی اگـــــــــــــــــــر در مخزن استریلیزه بوجود آید آن را حذف می کند .

 مرحله ششم :

لامپ اشعه ماورابنفش UV باتابش 50،000 میکرو وات انرژی در ثانیه به سانتی متر مربع ویا 254 نانومتر تشعشع که ضدعفونی و استریلیزه کردن آب را با کارائی 9/99 % تضمین می نماید.

مشخصات سیستم از نظر فنی و علمی و اقتصادی

 دارای ظرفیتهای متغیر،حداقل ظرفیت 200 لیتر در شبانه روز.

 کاملا قابل انتقال با توجه به متحرک بودن در جایگاه نصب .

 نصب سریع و آسان همراه با کاتالوگ، نمودار نصب اتصالات .

 در نوع خودش با حجم و وزن بسیار پایین .

 تامین قطعات یدکی و تعویض بسیار آسان توسط خودتان.

 شبکه گسترده خدمات پس از فروش به مدت 10سال.

 یکسال گارانتی طلایی .
 نصب و راه اندازی همراه با آموزش رایگان جهت تعویض فیلتر ها .

 دارای استانداردهای مدیریت ،محیط زیست ،بهداشت ،کیفیت و ایمنی از سازمان های معتبر جهانی.

 استفاده از تجهیزات و مکانیزم استاندارد شده با کیفیت بسیار چشم گیر و عالی.

اثرات آب  دستگاه تصفیه اب صنعتی شده با روش غشاء اسمز معکوس

 آب با این روش سبب  دستگاه تصفیه اب صنعتی و گردش منظم خون و جلوگیری از امراض و عوارض جانبی مختلف می شود.

 استفاده از این آب در کلیه تجهیزات و دستگاهای تولیدی و صنعتی باعث پائین آوردن هزینه های تعمیرات و بالابردن طول عمر دستگاهها ونیز بهبود کیفیت تولید به طور مستمر می گردد.

 استفاده از این آب در آکواریومها و استخرهای پرورش ماهی و دامپروری ها و مرغداری ها سبب افزایش رشد و طول عمر حیوانات و جلوگیری از تغذیه مواد شیمیایی و دارویی می گردد.

 این آب در پختن غذا موجب جلوگیری از هدر رفتن مواد مغذی می گردد.

 طعم و مزه بی نظیری به چای و قهوه می دهد.
 باعث رفع خستگی و سبب تقویت و شادابی پوست می شود.
اطلس اب سازنده دستگاه تصیه اب به روش اسمز معکوس(RO)