کارکرد فیلتر شنی

 

 

 

مشکلات ناشی از عدم استفاده از فیلتر

به عنوان مثال در استخرها، به علت باز بودن سطح استخر، چنانچه آب استخر متناوباً تعویض یا فیلتر نگردد، راکد ماندن و ‌آلوده شدن آب به علت وجود مواد خارجی از قبیل برگ، خاک، گرد و غبار و رشد و تکثیر میکروبها، انواع قارچهای میکروبی و تخم انگلها باعث بروز بیماری‌هایی از قبیل یرقان، تبهای روده‌ای، اسهال خونی، بیماریهای پوستی و غیره می‌گردد که بخصوص در استخرهای عمومی باید این موضوع شدیداً مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از فیلترهای شنی تولید شرکت اطلس آب، آبی زلال و صاف مصرف نمایید.

 

مشخصات فنی فیلترها شنی

فیلترهای شرکت اطلس اب مجهز به سیستمها و تجهیزات ذیل می‌باشد:

·        سیستم آب پخش کن جهت یکنواختی پخش آب و افزایش راندمان WATER DISTRIVUTOR

·        سیستم آب جمع کن جهت جمع آوری یکنواخت آب و افزایش راندمان WATER COLLECTOR

·        مخزن افقی یا عمودی پوشش داده شده با EPOXY جهت حفاظت و افزایش عمر مفید دستگاه VESSLE

·        بستر سیلیس از لایه‌های مرغوب و دانه‌بندی شده با خلوص و سختی بالا جهت افزایش راندمان و طول عمر مفید بسترSILICA LAYER

 

فیلترهای تولید شرکت اطلس آب در دو نوع می‌باشد:

·        فیلترهای ثقلی GRAVITY FILTERS

·        فیلترهای تحت فشار PRESSURE FILTERS  

 

با دو انتخاب مسیر آب از پایین به بالا (UP FLOW) و از بالا به پایین (DOWN FLOW) و به صورت:

·        دستی MANUAL  

·        تمام اتوماتیک FULL AUTOMATIC  

قابل تهیه می‌باشد.

اصول کارکرد

عبور آب خام از شبکه دانه‌بندی شده بستر شنی باعث عمل توام فیلتراسیون (FILTRATION) و فلوکولاسیون (FLOCCULATION) می‌شود.

ظرفیت حجمی تصفیه بستگی مستقیم به سطح فیلتراسیون، دانه‌بندی بستر و زمان فیلتراسیون خواهد داشت که بعد از کاهش عمل فیلتراسیون یا افزایش 

                                                                                                                                                                     در آب خروجی فیلتر وارد مرحله شستشومیشود