آدرس شرکت :
جاده مخصوص تهران کرج ، جنب شرکت نفت پارس ، بلوار شهید اصغری ، خیابان کیمیا پژوهان ، خیابان مارال رنگ ، پلاک 118


تلفن :
021-46076082
تلفن :
021-46073396
فکس :
021-46076976
ایمیل :
info@atlasab.ir